Elementor #101

9 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดประชุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลบริเวณหน้าเกาะสีชัง

9 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566

8 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

8 มีนาคม 2566

กองการศึกษาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นำน้องๆหนูๆนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของอำเภอเกาะสีชัง ช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด)

7 มีนาคม 2566

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง พร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เพื่อความอุ่นใจและปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

2 มีนาคม 2566

การประชุมสัมนา President Forum โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน

2 มีนาคม 2566

การแถลงนโยบายของ นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

1 มีนาคม 2566

จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสะอาดกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน

09 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดประชุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลบริเวณหน้าเกาะสีชัง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 มี.ค. 2566     กองการศึกษาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  จัดนักเรียน อ.3 ถ่ายภาพที่ระลึกของอำเภอเกาะสีชัง ช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดชุดปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ บริเวณท่าเทียบเรือท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 มี.ค. 2566     การประชุมสัมนา President Forum ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรมม (สปอว.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 มี.ค. 2566     นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังแถลงนโยบาต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 มี.ค. 2566     จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสะอาดกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประจำเดือนมีนาคม 2566  

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับลูกค้าที่จะต้องใส่ใจกับกระบวนการรีดไขมัน ตัวเลือกที่ไม่มีใครต้องการ อันที่จริง การเลือกความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่ ทั้งหมด และการสรรเสริญอย่างง่ายๆ เป็นความผิดพลาดเมื่อเรากล่าวโทษความสุขสบายใดๆ เธอผลลัพธ์

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับลูกค้าที่จะต้องใส่ใจกับกระบวนการรีดไขมัน ตัวเลือกที่ไม่มีใครต้องการ อันที่จริง การเลือกความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่ ทั้งหมด และการสรรเสริญอย่างง่ายๆ เป็นความผิดพลาดเมื่อเรากล่าวโทษความสุขสบายใดๆ เธอผลลัพธ์

เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับลูกค้าที่จะต้องใส่ใจกับกระบวนการรีดไขมัน ตัวเลือกที่ไม่มีใครต้องการ อันที่จริง การเลือกความเจ็บปวดอันยิ่งใหญ่ ทั้งหมด และการสรรเสริญอย่างง่ายๆ เป็นความผิดพลาดเมื่อเรากล่าวโทษความสุขสบายใดๆ เธอผลลัพธ์