Elementor #101

25 เมษายน 2566

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2566

10 เมษายน 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่เกาะสีชัง ติดตามการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

31 มีนาคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจัดเเถลงข่าวงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีและงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

30 มีนาคม 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชังประชุมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณเขตที่ 1

เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120 (ติดต่องานนิติการ)
2. แจ้งเบาะแสผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3821 6141 ต่องานนิติการ
3. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
4. แจ้งเบาะแสผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
5. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ www.kohsichang.go.th
6. แจ้งเบาะแสผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 5200802@dla.go.th
ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

>ประกาศเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

>ประกาศเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี ฯลฯ จำนวน 1 คัน

>ประกาศเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานรำลึก 170 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบามสมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 24 ของชาวเกาะสีชัง ประจำปี 2566

>ประกาศเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง


70 หมู่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120

Tel        : 038-216-141
Fax       : 038-216-141
Email   : info@kohsichang.go.th