ข่าวประชาสัมพันธ์

01 มิ.ย. 2566       เทศบาลตำบลเกาะสีชังประชุมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ให้เช่า ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

31 มี.ค. 2566     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจัดเเถลงข่าวงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรีและงานกาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566

30 มี.ค. 2566     ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชังประชุมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงานงบประมาณเขตที่ 1

27 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมกับคณะผู้จัดงาน SICHANG UNSEEN TRAIL 2023

27 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2566 ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

23 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดโครงการสานสัมพันธ์คุณธรรมปฐมวัย และพิธีมอบประกาศนียบัตร รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง

22 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม 2566

21 มี.ค. 2566      เทศบาลตำบลเกาะสีชังเข้าร่วมประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566

18 มี.ค. 2566      เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2566

17 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ครั้งที่ 1/2566

12 มี.ค. 2566     นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังลงพื้นที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางตอนเหนือของเกาะสีชัง

11 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังออกตรวจการบริหารจัดการทุ่นผูกเรือภายในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

10 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเกาะสีชัง (ก.ภ.ช.อ.เกาะสีชัง) ครั้งที่ 1/2566

09 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดประชุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทะเลบริเวณหน้าเกาะสีชัง

09 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566

08 มี.ค. 2566     กองการศึกษาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง  จัดนักเรียน อ.3 ถ่ายภาพที่ระลึกของอำเภอเกาะสีชัง ช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด

08 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

07 มี.ค. 2566     เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดชุดปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ บริเวณท่าเทียบเรือท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

02 มี.ค. 2566     การประชุมสัมนา President Forum ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรมม (สปอว.)

02 มี.ค. 2566     นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังแถลงนโยบาต่อสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

01 มี.ค. 2566     จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองสะอาดกิจกรรมรณรงค์ ความปลอดภัยทางถนน