o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 32)

โครงการซ่อมแซมทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงแหลมงู