o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ โครงการก่อสร้างทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) บริเวณหินกองใน (หมายเลข 32)

ประกาศ โครงการซ่อมแซมทุ่นผูกเรือบรรทุกสินค้าภายในประเทศ (เรือโป๊ะ) เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางลงแหลมงู